Luyện thi TOEIC, đào tạo TOEIC, TOEIC cấp tốc
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

────────────────────────────────────────────────

I. MỤC TIÊU

Trang bị kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ s­ư phạm cơ bản về giảng dạy đại học cho các đối tượngchưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học theo h­ướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước và hội nhập quốc tế.

II. ĐỐI T­ƯỢNG BỒI D­ƯỠNG

Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng khối l­ượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:

       - Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.

       - Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

IV. THỜI GIAN HỌC

-         Học vào thứ 7 & CN ( Sáng từ 8h00-11h00/ Chiều 14h00-17h00)

Học phí: 2.500.000đ

 

V. HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) gửi kèm theo Thông báo.

2. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp) có công chứng.

4. Hai phong bì có dán tem, ghi tên, địa chỉ người nhận.

5. 3 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

 

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ:

 TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA

Đ/C: Số 2B4 TTGV trường  ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.

( ĐỐI DIỆN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ).

Tel: 0976759122 (CÔ NGA)

Email: xuyenht@giaoducvietnam.edu.vn

 

Địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm  trung tâm dạy nghiệp vụ sư phạm   lớp học NVSP

Học NVSP ở đâu tại Hà Nôi?  Tìm nơi học NVSP ?   Lớp NVSP tại Hà Nội

Địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm  trung tâm dạy nghiệp vụ sư phạm   lớp học NVSP

Học NVSP ở đâu tại Hà Nôi?  Tìm nơi học NVSP ?   Lớp NVSP tại Hà Nội

Địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm  trung tâm dạy nghiệp vụ sư phạm   lớp học NVSP

Học NVSP ở đâu tại Hà Nôi?  Tìm nơi học NVSP ?   Lớp NVSP tại Hà Nội

Địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm  trung tâm dạy nghiệp vụ sư phạm   lớp học NVSP

Học NVSP ở đâu tại Hà Nôi?  Tìm nơi học NVSP ?   Lớp NVSP tại Hà Nội