Luyện thi TOEIC, đào tạo TOEIC, TOEIC cấp tốc
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Thư mời hợp tác

 

 

mời hợp tác đào tạo

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-------------------------

Hà Nôi, ngày ….. tháng….. năm 2011

THƯ MỜI HỢP TÁC

Kính gửi: Quý Đối tác

 

Lời đầu tiên, Ban giám đốc Công ty CP Giáo Dục Việt Nam xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công. Tiếp đến chúng tôi xin được giới thiệu và ngỏ lời mời hợp tác kinh doanh.

Công ty CP Giáo Dục Việt Nam là một Doanh nghiệp hoạt động chuyên trong lĩnh vực Giáo Dục – Đào Tạo. Hiện nay, chúng tôi có tổ chức một số khoá học Bồi dưỡng các nghiệp vụ, kỹ năng trên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tên toàn quốc. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam trân trọng và mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác với quý đối tác.

Với thiện chí hợp tác cùng phát triển Công ty CP Giáo Dục Việt Nam xin trân trọng gửi lời mời hợp tác đến Quý đối tác quan tâm và mong muốn hợp tác cùng Công ty dựa trên tinh thần “Hợp tác – đôi bên cùng có lợi”. Trên tinh thần đó, chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp nhằm mở rộng thị trường khách hàng, quảng bá thương hiệu chung cho cả hai bên. Hai bên sẽ hợp tác theo phương thức: Đối tác cung cấp học viên cho Công ty CP Giáo Dục Việt Nam và doanh thu sẽ được chia theo tỉ lệ: Đối tác nhận: 30%/Học phí khoá học, Công ty nhận 70%.

Rất mong sự quan tâm và hợp tác!

Trân trọng cảm ơn                                           

     GIÁM ĐỐC

                                              (Đã ký) 

 

 

                                            Đào Xuân Dũng