357 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM 1900 7060 - 028 3622 8849 [email protected]

Các tips hữu ích để làm tốt câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing

Việc đạt được các chứng chỉ ngoại ngữ đặc biệt là chứng chỉ tiếng Anh để phục vụ cho học tập và công việc đang là nhu cầu và xu hướng trên toàn thế giới ngày nay. Chứng chỉ TOEIC là một chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh được rất nhiều người học trên toàn thế giới lựa chọn. Hiện nay, TOEIC 4 kỹ năng đang dần trở nên phổ biến hơn. Bài thi TOEIC 4 kỹ năng bao gồm 4 phần thi kỹ năng tiếng Anh: listening, speaking, reading và writing. Bài viết sau đây sẽ tập trung khai thác vào kỹ năng writing và đặc biệt là câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing.

cac-tips-huu-ich-de-tra-loi-tot-cau-hoi-

Kỳ thi TOEIC

Sơ lược về câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing

Đối với câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing, bạn sẽ được nhìn 5 bức ảnh. Mỗi bức ảnh sẽ đi kèm theo hai từ và bạn được yêu cầu viết một câu về bức ảnh có chứa hai từ đó trong câu. Bạn sẽ có tám phút để hoàn thành câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing và bạn được quyền chọn câu dễ hoặc khó để làm trước dựa theo chiến thuật mình đã vạch ra. Bạn nhấp vào “tiếp theo” để chuyển sang ảnh tiếp theo khi bạn đã sẵn sàng, và bạn cũng có thể nhấp vào “quay lại” để quay lại ảnh trước đó. Phần thi của bạn sẽ được chấm điểm dựa vào khả năng viết các câu có đúng ngữ pháp và có liên quan đến các bức ảnh hay không. Chủ đề trong các bức ảnh sẽ liên quan đến những cảnh thường thấy hằng ngày ở những nơi như: Văn phòng, cửa hàng, công viên, ngân hàng, nhà hàng, sân bay…

cac-tips-huu-ich-de-tra-loi-tot-cau-hoi-

Chủ đề trong câu hỏi 1-5 TOEIC writing

Các kỹ năng được nhắm tới trong chuỗi câu hỏi này

 • Sắp xếp đúng trật tự các từ trong câu.
 • Viết câu có một mệnh đề.
 • Viết câu có hai mệnh đề.
 • Sử dụng các tính từ, trạng từ và giới từ một cách chính xác.
 • Sử dụng các liên từ phụ thuộc một cách chính xác.
 • Viết các câu có liên quan đến nội dung của các bức ảnh.

Bạn sẽ được cung cấp một cặp từ cho mỗi bức ảnh, cặp từ này có thể thuộc các từ loại sau đây: Danh từ, giới từ, động từ, tính từ, trạng từ, liên từ kết hợp, liên từ phụ thuộc. Một câu trả lời được đánh giá tốt là câu sử dụng chính xác hai từ được cung cấp về cả cấu trúc ngữ pháp và nghĩa của từ và có liên quan đến nội bức ảnh.

Một số điều cần lưu ý

Hãy bắt đầu bằng cách nghĩ về việc làm thế nào để bạn có thể sử dụng hai từ để tạo thành câu mô tả nội dung bức ảnh.

Xác định chủ ngữ và động từ chính của bạn tiếp theo. Chúng có thể hoặc không phải là một hoặc cả hai từ được cung cấp.

Danh từ sẽ luôn được cung cấp ở dạng số ít, và động từ sẽ luôn được cung cấp ở dạng nguyên thể. Bạn có thể thay đổi linh hoạt các dạng động từ này nếu bạn muốn.

Các tips TOEIC hữu ích để làm tốt câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing

Về ngữ pháp và từ vựng

Để làm tốt câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing, bạn phải viết được các câu đúng ngữ pháp, mạch lạc và phù hợp với nội dung bức ảnh. Nghiên cứu các tips TOEIC hữu ích sau đây để làm quen với các điểm ngữ pháp và từ vựng cơ bản mà bạn sẽ cần biết khi viết câu.

Tip 1: Học những cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản để viết câu tốt. Viết chắc tay những tiếng Anh bằng cách tuân theo các quy tắc cấu trúc câu. Đây là những quy tắc về trật tự của các từ trong câu tiếng Anh. Cấu trúc câu tiếng Anh phổ biến nhất là mẫu S-V-0 (chủ ngữ-động từ-tân ngữ). Bằng cách học mẫu câu này, bạn sẽ có cơ sở để viết các câu dễ hiểu. 

Ví dụ: The car (S) is turning (V) left (Compliment)

            He (S) didn’t ask (V) her (O)

 

cac-tips-huu-ich-de-tra-loi-tot-cau-hoi-

Học những cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản để viết câu tốt hơn

Tip 2: Sử dụng cách viết hoa và dấu câu đúng. 

Để viết một câu hay và dễ hiểu, bạn cần sử dụng cách viết hoa và dấu câu một cách chính xác. Tất cả các câu bằng tiếng Anh đều bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa. Ngôn ngữ tiếng Anh cũng sử dụng các chữ cái viết hoa cho tất cả các danh từ riêng. Danh từ riêng bao gồm tên người, công ty, ngôn ngữ và nơi chốn. Ngôn ngữ tiếng Anh cũng sử dụng các chữ cái viết hoa cho tháng, ngày và tiêu đề. 

Ví dụ: Tuesday, June 7 

           Dr. Evans 

           Miami, Florida

Dấu câu là các dấu chấm (.), dấu hỏi (?), dấu phẩy (,)... Những dấu này được sử dụng để làm cho ngôn ngữ viết dễ hiểu hơn. Câu trong tiếng Anh đều kết thúc bằng một số loại dấu câu.

Tip 3: Biết các đặc điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản để áp dụng cho các câu của bạn.

Khi bạn viết câu trả lời cho câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing, bạn phải chọn đúng cấu trúc câu tiếng Anh và thì của động từ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sẽ sử dụng cấu trúc S-V-0 cơ bản với thì hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn sẽ sử dụng cấu trúc There is/are + chủ ngữ. Thì động từ mà bạn sử dụng tùy thuộc vào bức ảnh. Bạn thường sẽ không phải sử dụng các thì động từ khác cho câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing ngoài hai thì được đề cập sau đây:

 • Bức ảnh có chứa người: Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn / cấu trúc câu: Subject + verb + Object (chủ từ + động từ + tân ngữ)

Ví dụ: The boy is talking to the chief

 • Bức ảnh không chứa người: Sử dụng thì hiện tại đơn / cấu trúc câu: There is/are + subject

Ví dụ: There are many boys at the party

Sử dụng giới từ và bổ ngữ để cung cấp thêm các chi tiết

Ngoài việc chọn cấu trúc câu tiếng Anh và thì động từ chính xác, bạn cũng nên biết cách sử dụng giới từ và bổ ngữ trong câu trả lời của mình để cung cấp thêm thông tin chi tiết về bức ảnh.

Tip 1: Sử dụng giới từ để nói về vị trí của người hoặc vật. Giới từ là những từ cung cấp thông tin về vị trí của một đối tượng nào đó. Bằng cách kết hợp giới từ với danh từ hoặc đại từ, bạn có thể tạo ra các cụm giới từ cung cấp thêm thông tin về người hoặc vật. Hãy xem những ví dụ sau đây về các cụm giới từ. 

Ví dụ: The chair next to the door is empty

           The man in front of the post office is waiting for someone

cac-tips-huu-ich-de-tra-loi-tot-cau-hoi-

Giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh

Tip 2: Sử dụng bổ ngữ để mô tả các từ khác và cung cấp thông tin chi tiết. 

Bổ ngữ là những từ, cụm từ hoặc mệnh đề cung cấp thêm thông tin về các từ trong câu. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đại từ, còn trạng từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ và các trạng từ khác. Đối với câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing, bạn có thể muốn sử dụng các phân từ thay cho tính từ trong câu trả lời của mình. Phân từ là các dạng động từ đóng vai trò như tính từ trong câu. 

Hình thức

Vị trí trong câu

Cách sử dụng

Ví dụ

Hiện tại phân từ (Present Participles) 

Động từ quy tắc + -ing 

 Đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa 

 Sau linking Verb (be, become, seem,...) 

 Bổ nghĩa cho danh từ mang tính chất nào đó 

 The tiring trip takes over 9 hours 

Quá khứ phân từ (Past Participles) 

Động từ quy tắc + -ed 

 Bổ nghĩa cho danh từ trải qua cảm xúc nào đó 

 The tired boy is sleeping 

Sử dụng các từ chức năng trong tiếng Anh (Function words)

Tip: Làm quen với các từ chức năng. 

Từ chức năng trong tiếng Anh là những từ không có nghĩa từ điển, nhưng chúng thể hiện sự kết nối về ngữ pháp với các thành phần khác trong câu. Giới từ, liên từ và một số trạng từ là những ví dụ về từ chức năng trong tiếng Anh. Bạn có thể cần sử dụng các từ chức năng trong câu trả lời của mình. Các loại từ chức năng trong tiếng Anh:

 • Coordinating conjunctions (liên từ kết hợp): And, but, or, yet, for, nor, so.
 • Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc): Thời gian/địa điểm: After, before, since, when, while, until, where, wherever; nguyên nhân/kết quả: Because, since, so that, why; tương phản: whereas, although; giống nhau: Like, just as; điều kiện: if, unless, until, in case, as if, as though, provided that.
 • Correlative Conjunctions (liên từ tương quan): Both…and, not only…but also, not…but, either…or, neither…nor, whether…or, as…as.
 • Intensifiers (từ nhấn mạnh): Very, too much/many, quite, rather, so.

Trên đây là tất cả các tips TOEIC hữu ích giúp bạn trả lời tốt câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing. Xem thêm những tips luyện thi TOEIC khác của các chuỗi câu hỏi khác tại website của Phương Nam Education để giúp bạn chinh phục được phần thi TOEIC writing nhé.

 

Tags: Câu hỏi 1-5 phần thi TOEIC writing, luyện thi TOEIC writing, kỳ thi TOEIC, TOEIC tips, ngữ pháp TOEIC, tự học TOEIC, từ vựng TOEIC, cấu trúc đề thi TOEIC writing, tổng quan về TOEIC writing.

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay
Zalo chat