357 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, TP.HCM 1900 7060 - 028 3622 8849 [email protected]

Gerund - danh động từ trong TOEIC

Dành cho những bạn chưa biết, các danh động từ có xuất phát điểm là các động từ, tuy nhiên, cách dùng của các danh động từ lại không hề giống với động từ một chút nào. Trong bài viết Ngữ pháp TOEIC: Gerund - danh động từ ngày hôm nay. Ta sẽ tìm hiểu cách dùng của loại từ trên. 

_18Fk5KLOigyEYOtf87kKISirWbyoI73iCLI-GWE

Danh động từ là danh từ hay động từ?

Ngữ pháp TOEIC: Gerund - Danh động từ là gì?

Danh động từ (gerund) có dạng là các động từ và được kết thúc bằng thể -ing và được dùng như một danh từ. Khi ôn tập ngữ pháp TOEIC, ta sẽ không ít lần gặp phải. Như ta đã biết, động từ là từ miêu tả hành động, và danh từ là từ chỉ các sự vật, sự việc. Danh động từ là sự kết hợp của cả danh từ và động từ. Nó trong như một động từ, nhưng đóng vai trò là một danh từ. Ví dụ như, swimming là một ví của gerund, khi dùng trong câu, ta có thể dùng như sau: Swimming is fun. Lúc này Swimming là một danh từ nhằm chỉ một hoạt động dưới nước. Một điều cần lưu ý khi dùng gerund trong câu, ta chia động từ chính như khi đi với các danh từ số ít.

jhFTIldrv9Ww_jbAra4J7OFvpRE2KG6nmAy5KHeM

Ta thêm -ing vào cuối động từ ở thể nguyên mẫu để tạo thành danh động từ.

Cụm danh động từ (gerund phrase) là các cụm từ mà trong đó có chứa các gerund, tân ngữ và bổ nghĩa của nó. Do có gốc là động từ, các cụm danh động từ có thể có tân ngữ, hoặc bị được bổ nghĩa bởi các phó từ. Như một cụm danh từ, cụm danh động từ có vai trò là danh từ trong câu.

Ví dụ như:

 • I love carefully collecting action figures.

Cụm danh động từ “collecting action figures” lúc này là một tân ngữ trực tiếp.

Để có thể biến một động từ thành danh động từ, ta cần phải thêm -ing vào cuối của động từ đó ở thể nguyên mẫu. Tuy nhiên, để thực hiện được thao tác đó, ta cần lưu ý những điểm như sau:

 

FUdqLJm4OaY1f7D9xMcfluqMXPVPnT4GnnBPfkNN

Cách gấp đôi phụ từ?

 • Trừ khi thể nguyên mẫu của các động từ kết thúc bằng -ee hoặc -ie, ta sẽ bỏ đi phần -e ở cuối các động từ, ví dụ như: joking, talking, hoặc making.
 • Với các động từ kết thúc bằng -ee, ta chỉ cần thêm -ing vào cuối, ví dụ: agreeing, feeling, hoăc seeing.
 • Với các động từ kết thúc bằng -ie, ta thay -ie bằng -y trước khi thêm -ing vào, ví dụ: tying (tie), lying (lie), dying (die).

Giống như với các hiện tại phân từ, đôi lúc ta cũng cần gấp đôi các phụ âm khi chuyển đổi các danh động từ. Ví dụ như, gerund run (running). Dưới đây là những quy tắc cần lưu ý khi gấp đôi phụ âm:

 • Nếu từ có một âm tiết kết thúc với dạng phụ âm - nguyên âm - phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối, ví dụ: strumming, cutting, blurring, hoặc spinning.
 • Tuy nhiên, quy tắc trên sẽ không áp dụng với các động từ kết thúc bằng -w hoặc -y, ví dụ: knowing, hoặc playing.
 • Với các từ có nhiều âm tiếc hơn và có cùng quy tắc phụ - nguyên - phụ, ta chỉ gấp đôi âm tiết khi dấu nhấn câu rơi vào âm tiết cuối cùng

Ví dụ:

 • Nhấn vào âm tiết cuối: omitting, referring, forgetting.
 • Không nhân vào âm tiết cuối: visiting, eliciting, fidgeting.

Ngoài ra, các bạn thi sinh khi ôn thi ngữ pháp TOEIC cũng nên biết rằng, ta có thể biến bất kỳ động từ nào trở thành danh động từ (trừ các động từ khuyết thiếu). 

Ngữ pháp TOEIC: Cách dùng của danh động từ

Như danh từ và cụm danh từ, danh động từ và cụm danh động từ có thể được dùng ở nhiều vị trí trong câu. Vô hình trung, danh động từ có thể giữ 4 vai trò trong câu: làm chủ ngữ (subject), bổ ngữ cho chủ từ (subject complement), tân ngữ trực tiếp (direct object), và tân ngữ của giới từ (object of preposition).

 

E3JB_Rld0ZVB_oVDXrHW4gfWCBMXfazEYkj5wP44

Các danh động từ sẽ được dùng thế nào trong câu?

Gerund dưới vai trò là danh từ

Ta đã biết danh động từ, và cụm danh động từ có thể dùng như một danh từ, và cụm danh từ. Vì lý do mà, loại từ trên có thể làm chủ ngữ trong câu, trong một mệnh đề hoặc làm bổ ngữ cho chủ từ được nối bằng các trợ động từ. Ta cùng xem qua những ví dụ dưới đây:

 • Danh động từ là chủ ngữ: Sleeping is hard if you suffer from anxiety.
 • Cụm danh động từ là chủ ngữ: Being rude to customers won’t earn you many tips.
 • Danh động từ là bổ ngữ cho chủ từ: His favorite activity is reading.
 • Cụm danh động từ là bổ ngữ cho chủ từ: The thing she hated most about school was getting up early.

Gerund dưới vai trò là tân ngữ

Tương tư như danh từ, và cụm danh từ, danh động từ và cụm danh động từ có thể đóng vai trò như là một tân ngữ trong câu, hoặc một mệnh đề. Nó có thể làm tân ngữ trực tiếp, hoặc làm tân ngữ của giới từ, như:

 • Danh động từ làm tân ngữ trực tiếp: Helena has mastered fencing.
 • Cụm danh động từ làm tân ngữ trực tiếp: They hate mowing the lawn.
 • Danh động từ làm tân ngữ của giới từ: He quickly resorted to begging.
 • Cụm danh động từ làm tân ngữ của giới từ: Holidays are perfect for visiting family.

Phân biệt Danh động từ và Cụm phân từ

Các gerund có cách phát âm và cách ghi hoàn toàn giống với thể hiện tại phân từ của động từ. Ví dụ cả gerund và hiện tại phân từ của “go” là “going”. Tuy nhiên, hai loại từ này lại phục vụ những chức năng khác nhau trong câu. Điểm khác biệt lớn nhất chính là gerund dùng như một danh từ, và thể hiện tại phân từ của động từ thì không. Thay vào đó, hiện tại phân từ được dùng để tạo thành các động từ chia thì tiếp diễn, hình thành các cụm phân từ. Và không như gerund, các cụm phân từ này có vai trò như là các tính từ.

Ví dụ:

 • Feeling confident, she sang with passion.

Cụm “feeling confident” chính là để bổ nghĩa cho đại từ “she”.

Để tổng kết lại, gerund dùng như danh từ. Hiện tại phân từ dùng trong các cụm động từ, và các cụm phân từ được dùng như các tính từ.

Ví dụ:

 • Cooking is a useful skill to learn. (Cooking là danh động từ.)
 • The chefs are cooking steaks. (Cooking lúc này lại là một hiện tại phân từ dùng trong thì hiện tại tiếp diễn.)
 • Chef Romero, cooking with gusto, prepared a 10-course meal (Cooking trong câu là một phân từ trong cụm phân từ, bổ nghĩa cho danh từ Chef Romero.)

Nếu các bạn vẫn còn mơ hồ, hãy nhớ rằng, gerund dùng như một danh từ, vậy nên gerund có thể có vai trò tương tự như một danh tự: làm chủ ngữ, làm bổ ngữ cho chủ từ (subject complements), và làm tân ngữ. Gerund không phải là bổ ngữ (modifier) và càng không phải là một động từ.

Vậy là ta đã kết thúc bài viết Ngữ pháp TOEIC: Gerund - danh động từ của ngày hôm nay rồi. Các bạn có thấy điểm ngữ pháp này rất bổ ích không? Nếu thấy có ngại gì mà không xem qua thêm nhiều bài viết về ngữ pháp TOEIC trên website của Phuong Nam Education. Hãy đến với Phuong Nam Education qua Hotline 1900 6215, nếu bạn có các thắc mắc về việc tự học, hoặc ôn luyện TOEIC nhé.

 

Tags: danh động từ là gì, gerund là gì, ngữ pháp TOEIC, tài liệu học TOEIC, tự học TOEIC tại nhà, bài viết về TOEIC, ôn thi TOEIC, các điểm ngữ pháp quan trọng TOEIC.

 
Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay
Zalo chat